Żyjcie, ludzie , kolorowo!

TOMASZÓW Jarmark Ordynacki 2018